Wens je ook lid te worden?

Hieronder vind je de nodige informatie:

Lidgeld:
Het lidgeld bedraagt € 30 per kalenderjaar voor het ganse gezin.
Wie na 15 april aansluit, betaalt € 15 voor het lidmaatschap tot het einde van dat kalenderjaar.
Wie na 15 september aansluit, is voor € 30 lid tot het einde van volgend kalenderjaar.
Het lidgeld mag worden overgeschreven op KWB-rekening BE42-7785-9652-0854.

Inschrijving:
Graag ontvangen we van jou volgende informatie (te mailen naar kwb-steenbrugge@outlook.be)

  • Naam en voornaam van elk gezinslid
  • Adres
  • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
  • Geboortedatum van elk gezinslid
  • E-mailadres (evt. van elk gezinslid)


Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.